EGOERAK


Jakingo duzuenez, metalak, materia dira, hau da masa dute eta espazioan lekua okupatzen dute. Materia, likido, solido edota gas egoeran aurki dezakegu, baina metala, gehienetan, egoera solidoan aurkitzen dugu, baina ez beti. 

Egoera solidoan egoten den materia honek, masa du, baita forma egonkorra ere, eta gainera presioa eraginez ez du bolumena aldatzen. Aldiz metala likido eran aurkitzen dugunean, masa du, bai, baina ez du forma egonkorra eta gainera presioa eraginez ere ez du bolumena aldatzen. Likido egoeran dauden 
metaletako bat merkurioa da, gehiago ere aurki ditzakegu, adibidez, cesioa, frantzioa eta galioa.
Metala solido egoeran dagoenean, bere partikulen mugimendua oso-oso txikia da, eta haien arteko distantzia baita ere, gainera oso ordenaturik daude. Aldiz, likido egoeran dagoenean, beren partikulen mugimendua nahiko azkarra da, distantzia jada ez da hain txikia eta gainera ez daude hain ordenaturik.  

Metalak, normalean, ezin dira egoera gaseosoan aurkitu. Gas egoeran aurkitu ahalko bagenu, masa izango luke eta presioa eraginez bolumena aldatuko luke ala eta guztiz ez luke forma egonkorra izango. Gainera bere partikulak, asko mugituko lirateke, bere partikulen arteko distantzia aldakorra izango zen baina ez lukete ordenik izango.